Grunnleggende soppkurs i Nordreisa

Etter at Kelly Then hadde demonstrert sopp for Nord Troms Turlag på en turlagstur i 2020 fikk Tromsø soppforening henvendelse om vi kunne holde kurs for dem i 2021. Kelly og Jan Thomas Schwenke stilte som kursholdere/soppsakkyndige og NTT tok seg av selve arrangementet. Det fungerte utmerket. Vi startet fra Tromsø på fredag morgen og samlet sopp for demonstrasjon underveis (tre fulle kasser). Vel fremme møtte 14 deltakere fra Skjervøy til Langfjordbotn opp. Erfaring med soppsanking spente fra null (ikke en gang kantarell) til trening for soppsakkyndigeksamen.

Til tross for søk i artsdatabanken og flybildestudier var kursholderne temmelig blanke med hensyn til gode lokaliteter i området. Så her måtte vi støtte oss til de med lokalkunnskap. På lørdag var det 5 – 6 grader og litt regn da vi startet kl 9:30. Vi fant det meste vi hadde på programmet, om ikke i store mengder. Lunsj og gjennomgang av fangsten fant sted inne i kurslokalet. Så var det ei ettermiddagsøkt som ble avsluttet kl 18:00 med tilberedning av sopp. Blant deltakerne var også en kokk som tok seg av kokkeleringen mens Kelly og Jan Thomas kunne gjennomgå kurvene. Nå hadde deltakerne begynt å få taket på det, så de ivrigste var en ekstra tur i furuskogen mens maten surret i bålpanna.

Opplegget på søndag var at det skulle sankes og så skulle vi møtes kl 12 for gjennomgang. De skulle da også sortere soppen før vi gjennomgikk den. Sorteringa viste tydelig at de hadde lært mye. Samarbeid med turlaget fungerte kjempebra. Vi kunne konsentrere oss helt om det vi kunne; soppen og undervisning.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑