Grunnkurs sopp i Tromsø

Kurset vil gå over ca. 12 timer og bestå både av teoretisk opplæring men med hovedvekt på praktisk læring i felt.

Grunnkurset passer best for deg som har litt sopperfaring fra før eller som i dag kun kjenner/er trygg på plukking av noen få arter. Målet med kurset er at kursdeltakeren skal få:

  • Grunnleggende kunnskap om viktige begrep, ulike soppgrupper, levevis og voksesteder
  • Trygg og sikker kjennskap til 6-10 matsopparter
  • Kjennskap til de viktigste giftsoppene
  • Kunnskap om plukking, oppbevaring og ulike måter å lagre sopp
  • Lære litt om sopp som mat: kvalitet og bruk

Vi vil ha fokus på arter du finner her i Troms.

Kursansvarlige vil være Jan Thomas Schwenke og Eva Espeland, med bistand av flere soppsakkyndige i felt.

Kurset vil gå i Tromsø på følgende datoer:

  • Onsdag 1. september: Fire timer teori (ettermiddag/kveld)
  • Lørdag 4. september: Fem timer praktisk læring i felt
  • Onsdag 8. september: Tre-fire timer praktisk læring i felt/eventuelt med noe teori

Vi åpner for inntil 15 deltakere, men ved stor påmelding kan det bli aktuelt å kjøre to parallelle kurs.

Påmelding tas imot fortløpende og innen 10. august til  evespeland@hotmail.com.  Medlemmer av Tromsø soppforening har prioritet, ved ledige plasser 25. august åpnes det også for ikke-medlemmer.

Kursdeltakere vil få beskjed om innbetaling av kursavgift, og kurssted første kursdag.

Kursavgift for medlemmer vil være 500 kroner, for ikke-medlemmer 900 kr. Inkludert i kursavgiften er en god felthåndbok med de vanligste soppene.

Hvis du vil bli medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund, kan du melde deg inn her:

http://www.soppognyttevekster.no

Ved avbestilling innen to uker før kursstart (innen 18. august) vil kursavgiften bli refundert.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑