Sortering av frysetørrede sopp

Syv medlemmer av Tromsø soppforening var samlet en ettermiddag/kveld denne uka for å sortere ni store pappesker med frysetørrede sopper. Flere hundre bokser med materiale, innsamlet med nitid nøyaktighet for over 30 år siden. For en jobb de ansatte ved Tromsø museum utførte, med innsamling, alt av informasjon skrevet ned (ofte med vakker håndskrift), deretter frysetørret og lagret. I forbindelse med at Tromsø Museum skal få nytt bygg om noen år, rydder de nå opp på lagrene sine. Dette fantastiske materialet måtte vi bare få tatt vare på.

Det ble fordelt slik:

  • De mest «dyrebare» beholdt museet
  • Mye fint beholdt Tromsø soppforening
  • En god del pensumsopper blir sendt til Forbundet i Oslo
  • Et meget bra utvalg blir sendt til Sážža, Senja naturhus og museum i Tranøybotn
  • Og noe ble kastet…

 

Soppene ser helt naturtro ut, de lukter som nytørket sopp, men de er veldig skjøre og tåler fysisk behandling dårlig. Men med gode «tittebokser» kan man se soppen fra alle vinkler, men dog ikke røre.

Takk til alle som har bidratt til dette viktige arbeidet!

Et lite utvalg av eskene med frysetørret sopp.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑