Innkalling til årsmøte

Tromsø soppforening avholder årsmøtet torsdag 25. februar 2020 klokka 19.00. På grunn av korona vil årsmøtet bli avholdt digitalt på Zoom. Alle som skal delta på melde seg på innen 23. februar til styremedlem Eva Espeland  på epost: evespeland@hotmail.com

Dere vil få tilsendt en lenke til møtet i god tid før det starter. Styret vil sitte fysisk samlet.

Vel møtt!

Hilsen

Styret i Tromsø soppforening

Innkalling med sakspapirer finner du her:

Innkalling Årsmøte 2021 Tromsø soppforening

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑