Piggsvinssopp – løvens manke – Pom Pom Blanc 

Kjært barn har mange navn. Det engelske navnet er Lion’s mane. Andre navn er Bearded Hedgehog (piggsvin) og Monkey’s Face, Lobster of the woods fordi smaken minner om reke eller hummer. Hvorfor denne interessen for piggsvinsopp som knapt finner her i Norge?

Jeg har en bror som bor i Virginia på østkysten av USA. Leif og familien bor opp mot fjellkjeden Appalachene hvor de eier egen skog hvor de kan plukke sopp og bær og jakte (Allemannsretten er forbeholdt de nordiske landene). Om våren finner de store mengder morkler, om sommeren steinsopp (ikke så mye) og kantareller. Virginia har godt og varmt klima langt utover høsten. Soppsesongen er derfor lang og mangfoldig. Hver høst går de på jakt etter piggsvinsopp (Hericium erinaceus) og de bruker å finne mer enn nok til eget bruk.

Ifølge Artsdatabanken er piggsvinsopp registrert tre steder i Norge på til sammen fire trær. Piggsvinsopp finnes i gammel edelløvskog der den er nedbryter (saprotrof) på skadde partier av gamle levende løvtrær, iblant også på stående og liggende døde løvtrær, først og fremst på eik og bøk. Arten antas å være i tilbakegang på grunn av ulike typer inngrep i utbredelsesområdet, blant annet veiutbygging og steinbrudd. Man antar at totalbestanden er under 250 individer. Piggsvinsopp er derfor rødlistet og risikovurderingen er kritisk truet.

Denne vakre, utrydningstruete arten som også regnes som en gourmetsopp, kan du derfor ikke plukke i Norge. Den skal visstnok være meget lett å dyrke (neppe i Troms). Ifølge Leif er det mange som dyrker den i Virginia til eget bruk og for salg. Pris ut i butikk er høy.

Piggsvinsoppen har en særegen smak som minner om sjømat og den har en mer fast tekstur enn de fleste andre sopper. Den egner seg meget godt til å tilberedes på svak varme. Smaken minner om krabbe, hummer eller kamskjell. Amerikanerne er veldig glade i crab-cakes, – krabbekaker. Leif lager ofte «crab-cakes» av piggsvinsopp.

Bildet viser «crab-cakes» av piggsvinsopp. Fotograf: Leif Riddervold.

I høst fant Leif en sopp som veide over 8 kg! Eksemplaret var av topp kvalitet, – ikke en eneste mark! Det som ikke ble «crab-cakes», ble tørket og skal brukes i supper og sauser.

Bildet viser monsteret av en piggsvinsopp som veide 18 pund. Fotograf: Leif Riddervold.

Piggsvinsopp er også kjent sine medisinske egenskaper. Den skal være bra for immunforsvaret, hjelper mot angst og depresjon og gir støtte til hjernen og nervesystemet ved å styrke reseptorene i hjernen. Dette er dog ikke dokumentert.

Jeg har vært mange ganger på besøk i Virginia, men ikke senhøstes. Når pandemien roer seg og det igjen blir anledning til å reise, vil jeg gjennomføre en egen tur for å plukke denne veldig spesielle soppen.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑