Medlemstur til Ramfjord

Andre medlemstur gikk til Ramfjord hvor vi parkerte ved Fagernes skole og gikk i bakken og skogen opp mot Fagerfjellet. Og mange kom! Tromsø soppforening har fått en tilstrømming av mange nye medlemmer de siste ukene og mange nye medlemmer deltok på denne turen. Så gledelig! Til sammen var vi 30 – 40 personer.

Turansvarlig Truls Tunby Kristiansen hadde gjennomgang av flere grupper sopp: Kremler, risker, røyksopp, rimsopp, slørsopp med flere. I området er det mye granmatriske som ble vist fram. Til sammen fant vi ca 70 arter.

Mange medlemmer har begrenset plukkingen til kantarell. Ved å delta på medlemsturer får de kunnskap om andre gode matsopper, og vi blir mer kjent med hverandre.

Bildene er tatt av Connie Rossing Moe og viser svart stilk kjuke og gullgaffel. 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑