Full trøkk på soppkontroll!

Det ble en skikkelig travel dag på soppkontrollen i Tromsø søndag 23. august. Hele 56 personer var innom soppkontrollen, og det ble kontrollert over 30 kurver. Det var folk allerede en halv time før kontrollen startet, og det var tidvis kø for å få soppen sin kontrollert.

Kontrollen ble utført av Tromsø soppforeningens medlemmer Rolf Engstad og Bjørn Leif Paulsen. De fikk heldigvis assistanse av Ole Georg Pettersen, en av deltakerne på soppsakkyndighetskurset som nå pågår.

På kontrollen var det laget en utstilling av de vanligste matsoppene som er å finne i skog og mark i området. Her kunne folk se på unge og gamle steinsopper, samt kantarell, sjampinjong, piggsopp, kremler og mange andre arter. Og Tromsø Soppforening har fått flere nye medlemmer!

På kommende soppkontroll 30. august kan utstillingen bli omfattende da vi skal samle inn sopp både fredag og lørdag.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑