Vårens vakreste!

Vårens morkeltur ble arrangert 10. juni på UiT campus Breivika og ved SIVA forskningsparken. 10 medlemmer deltok, inklusive turleder Truls Tunby Kristiansen. På turen ble det funnet spissmorkel og sandmorkel. I tillegg ble det funnet det vi tror var våråkersopp og dunblekksopp + en uidentifisert liten gulbrun sopp. Så tidlig i sesongen er det ikke så mange soppsarter å finne enda, – men vi forventer og håper på en god soppsesong senere på sommeren.

Foto: Spissmorkel.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑