Årsmøtet 2020 avholdt

13 medlemmer kom til årsmøtet. Etter at det formelle årsmøtet var over diskuterte vi flere saker som var nevnt i innkallingen. Det ble gitt informasjon om soppsakkyndigkurset som startet opp våren 2019. Eksamen blir 5. september i Tromsø.
Noen medlemmer ønsker at Tromsø Soppforening skal vurdere å inkludere nyttevekster i foreningen. Det vil bli gjennomført ett eller to nyttvekstarrangemneter i løper av året. Dersom det er tydelig interesse for å utvide aktiviteten kan man vurdere å utvide styret med en nyttevekstansvarlig neste år. Den nye websiden ble presentert.

Hele årsmøtereferatet finner du her. Årsmøtereferat 2020 Tromsø soppforening: Årsmøtereferat Tromsø soppforening 2020

Etter årsmøtet gikk vi til Bårstua hvor vi fikk servert nydelig soppsuppe.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑