Aktiviteter 2020

For medlemmer

7. mars, lørdag. Medlemsmøte Kartleggingsworkshop. Påmelding se Facebook. Ansvarlig: Kelly Then
22. april, onsdag. Samling for deltakere på Soppsakkyndigkurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke
4. juni, torsdag. Møte om sesongens soppkontroller – soppsakkyndige. Ansvarlig: Kari Riddervold.
10. juni, (eller en annen dato) onsdag. Sopptur – morkeljakt på UiT campus. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
??. juni. Strutsevingeeksursjon til Tønsvika. Ansvarlig: Connie Rossing Moe
19. august, onsdag. Sopptur medlemmer/soppsakkyndigdeltakere
26. august, onsdag. Sopptur medlemmer/soppsakkyndigdeltakere
28. – 30. august. Samling for deltakere på soppsakkyndigkurs i Skibotn
5. september, lørdag. Eksamen for soppsakkyndige
??. november. Medlemsmøte. Dato og tema enda ikke fastlagt.

Åpent for publiukum
Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

9. august. Soppkontroll
16. august. Soppkontroll
23. august. Soppkontroll
30. august. Soppkontroll
6. september Soppkontroll/Soppens dag. Se eget program.
13. september. Soppkontroll

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑