Kartleggingsworkshop

Vil du lære å kartlegge sopp, planter, insekter eller fugler? Kartlegging bidrar til økt kunnskap om natur og er ikke minst gøy!
Tromsø Soppforening i samarbeid med Sabima arrangerer derfor workshop for medlemmer for å lære mer om kartlegging av sopp.

Workshopen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk og naturdatabaser, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering.
INNHOLD
– Nyttige sider om naturtyper og artsforekomster
Kartleggingsprosessen:
–  Stedfesting, inkl. bruk av GPS og eventuell mobiltelefon
–  Artsbestemmelse, inkl. hvor/hvem kan man spørre om bistand
–  Rapportering i Artsobservasjoner
–  Praktiske oppgaver for å øve på kartlegging
–  Veiledning og tips

Du må ha med:
1. Laptop (helst) eller nettbrett
2. GPS (helst) eller mobiltelefon
3. Egen konto i Artsobservasjoner
* Vennligst lag den på forhånd. Du kan komme kl. 12:30 dersom du trenger hjelp med det.

Meld deg på her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJknFakIG567LZqp87JZkWp-VCw6PXxxUfKVH-7ur1wkKxCg/viewform?usp=sf_link

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører.

OM SABIMA
Sabima er en paraplyorganisasjon over de biologiske foreningene i Norge. Sabimas sekretariat består av biologer og naturforvaltere som sprer kunnskap om økologiske sammenhenger og foreslå politiske løsninger. For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima sammen med medlemsforeningene om å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑