30 år med gulporet fåresopp i Nord-Norge

Tretti år med gulporet fåresopp i Nord-Norge, og den nåværende norske utbredelse.

Polarflokken 23 – 1999. Artikkel skrevet av Geir Mathiassen, Alfred Granmo og Ola Skifte.

Connie Rossing Moe fant gulporet fåresopp i høst å la ut noen fine bilder på FB-gruppa vår. Da viste Geir Mathiassen til at det ble skrevet en artikkel om denne soppen i 1999. Du finner artikkelen her: Albatrellus_syringae_Polarflokken23_2_1999

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑