Sertifiseringskurs for soppsakkyndige

Lørdag 17. august 2019 arrangerte Tromsø soppforening sertifiseringskurs for soppsakkyndige, og kursleder var Per Marstad (Tønsberg). Kurset ble avholdt ved Seksjon for naturvitenskap, Tromsø Museum, (det gamle Akvariet).

På grunn av den langvarige tørkeperioden i Troms, var det omtrent ingen sopper å finne, og det var det heller ikke i nærområdet omkring Tromsø. Denne ekstraordinære situasjonen krevde at kursopplegget måtte endres, og feltdelen på 5 timer måtte dessverre avlyses. For å bøte på noe på dette, tok Per med seg en god del pensumarter nordover, og også noen mer sjeldne arter som ikke finnes her nord. I tillegg hadde kursdeltakerne også tatt med seg noen få arter. Totalt hadde vi ca. 50 sopparter, og litt over 30 av disse var pensumarter.

Feltdelen ble erstattet med en nøye gjennomgang av pensum med Norges sopp- og nyttevekstforbundets powerpoint-presentasjon for kursledere, og Per supplerte undervisningen med de medbrakte pensumartene. Denne delen av kurset ble gjennomført i løpet av 5 timer. Kursdeltakerne satte stor pris på dette kursopplegget, og Per syntes også at dette egentlig var en bedre måte å gjennomføre sertifiseringskurset på, enn med feltarbeid på 5 timer. På denne måten fikk alle soppsakkyndige repetert hele pensumet, supplert med en god del ferske pensumarter, og i tillegg fikk kursdeltakerne også sett en del sjeldne sopper som vi ikke har her nord. Teoridelen på 3 timer ble gjennomført som planlagt.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med tørke, ble kurset for utdannelse av soppsakkyndige i Skibotn, helgen 23. – 25. august, avlyst. Derfor åpnet Tromsø soppforening opp sertifiseringskurset for alle som var påmeldt på Skibotn kurset. Ni soppsakkyndige og ni kursdeltakere deltok på sertifiseringskurset.

Til tross for den langvarige tørkeperioden og svært få lokale pensumarter, må kurset betraktes som meget godt gjennomført. Kurset var givende, inspirerende og meget lærerikt, og en stor takk overbringes herved til Per Marstad!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑