Oppvarming bremser trærnes «internett» – og CO2-opptaket

Soppsamarbeidet i våre nordlige skoger er avhengig av lave temperaturer. Global oppvarming betyr mindre vekst og redusert karbonbinding.

Artikkel skrevet av forsker Clara Antón Fernández, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi – Nibio og publisert i Dagens Næringsliv 26.07.2019. Her finner du artikkelen.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑