Soppturer 18. og 19. august

For begge dagene gjelder:

Turene er et tilbud til de som allerede er begynt på kurset for utdannelse av soppsakkyndige og til alle våre soppsakkyndige.

Påmelding sendes snarest til: geir.mathiassen@uit.no   Mobil: 92296169

NB! Gi beskjed om du kan stille opp med egen bil, og hvor mange ledige plasser du har! Geir kjører og har 3 ledige plasser. Han kan kanskje stille med to biler, hvis absolutt nødvendig, men da må en melde seg frivillig som sjåfør.

Turleder: Per Marstad

Husk å ta med mat og drikke!

Sopptur til Skibotn søndag 18. august:

Kjøring Tromsø – Skibotn ca. 1.5 time

PROGRAM

Kart vil bli utdelt i Skibotn

Oppmøte: 09.00 ved Circle K på Fr. Nansens Plass (ved Tromsøbrua).

Avreise fra Tromsø: 09.10.

Ankomst Skibotn: Ca. 10.40.

Soppturer i Skibotn-området: Fra 10.45 – 15.45 (5 timer).

Avreise fra Skibotn: 15.45.

Ankomst Tromsø: Ca. 17.15.

Lokaliteter i Skibotn:

–          Furumoen ved kirkegården i Skibotn, med bl.a. matsutake.

På tur oppover til Lullesletta tar vi en kort stopp på Feltstasjonen til UiT.

I begynnelsen av Lullesletta:

–          Området omkring en stor parkeringsplass nært Iselva og Kavleelva, dvs. på begge sider av disse to elvene (bekkene). Området på den andre siden av veien kan også undersøkes, dvs. mellom E8 og Skibotnelva.

Så to lokaliteter i slutten av Lullesletta, på hver side av Lulleelva.

–          Området på begge sider av en skogsvei (NV for Lulleelva), som går nesten helt inn til grensen for Lullefjellet naturreservat.

–          Området omkring og ovenfor den store, asfalterte parkeringsplassen SØ for Lulleelva.

Hvis tiden strekker til kan vi også ta en tur oppover dalen til Helligskogen, – eller at en gruppe (dvs. de som har lyst til det) drar en tur dit og samler sopp.

Sopptur til Straumsbukta mandag 19. august

Kjøring Tromsø – Straumsbukta ca. 45 min.

PROGRAM

Oppmøte: 09.00 ved Circle K på Fr. Nansens Plass (ved Tromsøbrua).

Avreise fra Tromsø: 09.10

Ankomst Straumsbukta ved kirkegården: Ca. 09.55

Sopptur i Straumsbukta-området: Fra 10.00 – 15.00 (5 timer).

Avreise fra Straumsbukta: 15.00

Ankomst Tromsø: Ca. 15.45

Lokaliteter i Straumsbukta:

Kart vil bli delt ut i Straumsbukta!

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑