Teoridel resertifisering avholdt

Åtte soppsakkyndige var samlet 4. juni til tre timers teoriøkt som Jan Thomas Schwenke hadde ansvar for. Nyttig oppdatering om soppforgiftninger, soppkontroller, sopparter med mer. Og ikke minst var det hyggelig å være sammen å høre om hverandres erfaringer og kommentarer. Diskusjonene var gode og ga oss bedre innsikt og kunnskap. For de åtte gjenstår den praktiske delen.

Fortvil ikke hvis du ikke har anledning til å ta kurset i år. Du mister ikke tittelen soppsakkyndig men du får ikke anledning å stå på soppkontroll i 2020. Flere kurs kommer!

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑