Resertifisering av soppsakkyndige

Alle soppsakkyndige i Tromsø Soppforening må resertifiseres i løpet av inneværende år for å kunne stå på soppkontroll. Deretter på man resertifiseres hvert femte år. Det er ingen prøve men en obligatorisk teoriøkt på tre timer, pluss fem timer i felt.

Tromsø soppforening tilbyr flere alternativer i år. Alle tilbudene er gratis.

Teoridel 4. juni på Mattilsynet i Tromsø, fra klokka 16.00 – 19.00. Vi kombinerer teordielen med gjennomgang av normlisten og fordeling av arbeidsoppgaver for kommende sesong. Jan Thomas har ansvaret for denne kvelden.

Teori og felttur lørdag 17. august, til sammen 8 timer. Per Marstad kommer til Tromsø for å holde resertifiseringskurs for oss. Geir Mathiassen blir med på vegne av Tromsø Soppforening. Kurssted blir Botanisk avdeling (gamle marinbiologisk stasjon). Påmelding til Jan Thomas, jt.schwenke@gmail.com innen utgangen av mai.

De to påfølgende dager blir det sopptur til henholdsvis Skibotn og Straumsbukta. De soppturene har ingen sammenheng med resertifiseringa, så de som ønsker kan delta uavhengig av sertifiseringsopplegget. Påmelding til Geir Mathiassen, geir.mathiassen@uit.no.

Andre muligheter for feltdelen: Skibotnhelga 23. – 25. august (soppsakkyndigkurs), 30. og 31. august i forbindelse med soppinnsamling til Soppens dag og soppkurs for Tekna. Deltakelse på Høstsopptreffet på Romerike 12. – 15- september vil også gi godkjent resertifisering.

Vi håper at du har anledning til å delta på noen av disse tilbudene. Velkommen!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑