Fungariumet på Tromsøya

Flere av oss samlet planter til et herbarium da vi gikk i grunnskolen. Sopp er jo ikke planter, så hva er navnet på et soppherabarium? Selvfølgelig fungarium. Tromsø Museum begynte å samle inn storsopper allerede i 1872 da Tromsø museum ble grunnlagt, – dog i begrenset omfang. På 50-tallet begynte man mer aktivt å samle inn storsopper til fungariumet. Geir Mathiassen, førsteamanuensis ved Tromsø Museum, mykolog, kurator for fungariumet TROM, soppsakkyndig og medlem av Tromsø Soppforening holdt et meget interessant og spennende foredrag for åtte medlemmer som var møtt opp på medlemsmøte onsdag 13. mars.

Og Geir starter ut med at samlingene er det viktigste vi har, og at det først og fremst er samlingene som skiller museene fra alle andre vitenskapelige institusjoner. Og det aller viktigste; Magasinet med samlingene er selve hjertet. Tromsø museum har samlinger av sopp, lav, moser, alger og karplanter. Samlingene må være i bruk og benyttes aktivt til forskning nasjonalt og internasjonalt og til formidling. De må være tilgjengelige, digitalisert, sikret, ordnet og systematisert. Soppsamlingen til Tromsø Museum inneholder ca 38.800 sopper.

Samlingene krever kompetanse og teknisk støtte for at objektene skal komme sikkert og trygt inn i magasinet og ikke minst på rett plass i samlingen. Etter at objektet er samlet inn er den videre prosessen er to-delt. Del 1 er selve kurateringsprosessen (ta vare på og sikre objektet) og del 2 som er forskning, taksonomi, molekylærgenetikk.

Heini Rämä som er magasinforvalter og databaseansvarlig for samlingene, et meget omfattende og krevende arbeid. Forskjellige organismer har sine spesielle krav ved kuratering og det mye arbeid knyttet til dette, – spesielt for sopp. Arbeidet krever stor nøyaktighet og har mange trinn: Klassifisering, tørking, frysing (for å drepe larver og egg), dataregistrering, fukting, pressing, innordning i magasinet. Hele prosessen er godt kvalitetssikret. Vi fikk omvisning i samlingene, og i selveste hjertet; magasinet. Vi fikk dessuten se hvordan man tørker, fukter og presser sopp.

Noen av oss samler sopp til Tromsø Museum, – noe de setter stor pris på. Men ofte er det et lite problem… For at soppen skal kunne registreres fordres det en del data og ofte mangler noe. Derfor skjer det epost-utveksling mellom finner og museet. Hvis vi legger ved alle nødvendige data unngås slikt merarbeid. Og hva slags data etterspørres?

• Navn på soppen
• Fylke og kommune
• Lokalitet (så nøyaktig som mulig, – for mye info er dog bedre enn for lite).
• Koordinater (GPS, Google Earth, NorgesKartet, eller Kart M711, gjerne også hoh).

• Habitat (funnet i granskog, løvskog, eng, etc., eller på trær, – bjørk, rogn, etc., ung eller gammelt tre, levende, død, liggende på bakken, etc.).
• Dato, finner og bestemmer. Gjerne bilder!

Hvis du registrerer i Artsdatabanken er det de samme dataene som skal leveres til museet. Samlingene til museene i Norge er knyttet sammen i en nasjonal database som igjen er koblet opp mot Artsdatabanken. Geir oppfordret Tromsø Soppforening til å avholde et kurs for å lære og registrere i Artsobservasjoner. Kanskje det blir kurs til høsten?

På slutten av foredraget viste Geir flere eksempler til unike soppfunn her nord. Noen av dem er også skrevet om på denne websida. Se følgende artikler:

Oppsiktsvekkende soppfunn i Lavangsdalen – Troms

Rosa køllesopp – en sjelden rødlisteart

 Sensasjonelt soppfunn i Troms

 Særegen og sjelden sekksporesopp

Fagervoks- sopp – en sterkt trua art

Gulnende reddik- musserong i Norge

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑