Referat fra årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt torsdag 21. februar 2019 klokka 18.00 hos Mattilsynet. Årsmøtet hadde etter årsmøtet medlemssammenkomst på en lokal restaurant med lett bespisning.

Tilstede:
– Fra styret deltok Kari Riddervold, Jan Thomas Schwenke, Kelly Then og Bjørn Leif Paulsen. Teppo Rämä hadde meldt forfall.
– Ingen fra Valgkomiteen var tilstede.
– Det var totalt 14 medlemmer tilstede.

Innkalling:
Innkallingen ble godkjent
Kari ledet møtet. Bjørn Leif Paulsen ble valgt som referent.

SAKER:

Årsmelding 2018: Kari gikk gjennom Årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding 2018 ble godkjent.

Regnskap 2018 – Budsjett 2019: Kari gikk igjennom år Regnskap og Budsjett.
Vedtak: Regnskap 2018 og budsjett 2019 ble godkjent.

Årsplan 2019: Jan Thomas la frem Årsplan 2019.
Det kom en kommentar til at datoer for teoridelen til Soppsakkyndighetskurset var feil. Dette rettes opp i planen.
Vedtak: Årsplan 2019 ble godkjent.

Innkomne saker/forslag:
Ingen saker er innkommet.

Valg:
Valg av styre: Kari la frem valgkomiteens forslag.
Bjørn Leif og Teppo er på valg. Bjørn Leif tar gjenvalg. Teppo ønsker å gå ut av styret. Valgkomiteen innstiller Truls Tunby Kristiansen som ny styrerepresentant. Karin Abeler og Rolf Engstad foreslås om varamedlemmer.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Valg av valgkomite: Lasse ønsker å trekke seg fra valgkomiteen.
Ingen andre var innstilt av valgkomiteen. Det kom forslag om at Eva Espeland erstatter Lasse i valgkomiteen.
Vedtak: Eva Espeland ble valgt inn i valgkomiteen. John Richard Hansen tok gjenvalg som leder av valgkomiteen.

Valg av delegat til NSNF årsmøte: Kari sier seg villig til å representere Tromsø Soppforening.
Vedtak: Årsmøtet vedtok at styreleder Kari Riddervold skal delta på NSNFs årsmøtet.

Informasjon om kurs for utdanning av soppsakkyndige: Kari og Jan Thomas orienterte om kurset som planlegges avholdt i 2019. Det kom inn forslag om at i forbindelse med opplæring så kan det lages et «sopp-punkt» hvor kursdeltakere kan samles for å se på andres soppfunn (som trappa til Trine/Lasse var sesongen 2014).
Det kom også info om at foreningen bør søke Fylkesmannen om dispensasjon til å plukke sopp i området Lullesletta, da området er et Naturreservat.

Resertifisering av soppsakkyndige: Det er bestemt at alle soppsakkyndige må resertifiseres hvert femte år. For alle soppsakkyndige i Tromsø Soppforening betyr det at alle må resertifiseres i løpet av inneværende år. Det ble gitt informasjon om hva som kreves og hva vi som forening planlegger å gjøre. Alle soppsakkyndige vil få tilsendt informasjon på epost.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑