Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 21. februar 2019 klokka 18.00 hos Mattilsynet i Tromsø. Rett etterpå, ca klokka 19.30, inviterer vi til medlemssammenkomst på en lokal restaurant med lett bespisning. Hvis du skal være med, meld deg på til Bjørn Leif Paulsen innen 19. februar. Epost: Bjorn-Leif.Paulsen@mattilsynet.no eller telefon: 414 16 799

Vel møtt alle sammen!

Med vennlig hilsen

Styret i Tromsø Soppforening

SAKSLISTE

SAK 1            Årsmelding 2018

Se eget saksframlegg

Forslag til vedtak: Årsmelding 2018 godkjennes.

SAK 2            Regnskap 2018 – Budsjett 2019

Se eget saksframlegg

Forslag til vedtak: Regnskap 2018 og budsjett 2019 godkjennes.

SAK 3            Årsplan 2019

Se eget saksframlegg

Forslag til vedtak: Årsplan 2019 godkjennes.

SAK ¤4          Innkomne saker/forslag

Ingen saker er innkommet.

SAK 5            Valg av styre/valgkomite/årsmøtedeltaker

Saksframlegg vil bli utdelt på årsmøtet.

Valg av delegat til årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Styreleder Kari Riddervold deltar.

SAK 6            Informasjon om kurs for utdanning av soppsakkyndige

Det vil gis en orientering om kurset som planlegges avholdt i 2019.

SAK 7            Resertifisering av soppsakkyndige

Det er bestemt at alle soppsakkyndige må resertifiseres hvert femte år. For alle soppsakkyndige i Tromsø Soppforening betyr det at alle må resertifiseres i løpet av inneværende år. Det vil bli gitt informasjon om hva som kreves og hva vi som forening planlegger å gjøre.

Her finner du sakspapirene til årsmøtet:

Sakspapirer_årsmøtet_2019.docx

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑