Kurs for utdanning av soppsakkyndige

I regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund arrangerer Tromsø soppforening “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige” i løpet av tre kurskvelder i vår og en helg i august.
Kurskveldene avholdes i Tromsø (sted er enda ikke avklart) følgende datoer: 3. og 24. april og 7. mai. Andre del av kurset avholdes ved Skibotn feltstasjon (Storfjord kommune) helga 23. – 25. august med oppstart kl. 18.00.

Kursavgift
Kursavgiften er på 2.200 kroner (kr 2.700 for de som ikke er medlemmer av Tromsø Soppforening), og inkluderer kost og losji i Skibotn samt siste utgave av kompendiet “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige.”

Innhold
I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres bygning og kjennetegn samt deres levevis. Kurset dekker det stoff som må beherskes for å fremstille seg til ”Prøve for soppsakkyndige.” Kurset omfatter 40 timers undervisning fordelt på teoretisk og praktisk undervisning (forelesninger, ekskursjoner, demonstrasjoner og bestemmelsesøvelser).

Eksamen
Den som ønsker å avlegge eksamen, kan fremstille seg til ”Prøve for soppsakkyndige” ett år etter at kurset er gjennomgått.

Kursleder/kursholdere
Leder for dette kurset er Kolbjørn Mohn Jenssen, Oslo, daglig leder ved Mycoteam AS. Han er biolog av utdannelse. Han er medforfatter av en rekke soppbøker og faglitterære artikler, bl.a. Norsk Lommesoppflora, Fjellsopper, Arctic & Alpine fungi. Han er tidligere leder av Sopp og Nyttevekstforbundet, og ikke minst, så er han medforfatter av kompendiet som er pensum på dette kurset.

Soppsakkyndige i Tromsø Soppforening vil være forelesere på kurskveldene og delta på helgesamlingen i Skibotn.

Påmelding
Påmeldingsfrist 5. mars. Du melder deg på her.
Ved påmelding betaler du 500 kroner på forskudd til kontonummer: 0539 12 81426. Det er begrenset antall plasser, – førstemann til mølla!

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Kari Riddervold: kari.riddervold@natournor.com

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑