Soppsakkyndige samlet

De soppsakkyndige i Tromsø soppforening møtes før sesongen for å gå igjennom aktivitetslista med fordeling av oppgaver, gjennomgang av normlista og for å diskutere gjennomføring av soppkontroller. Jan Thomas Schwenke er ansvarlig for disse aktivitetene.

Tromsø soppforening har 17 soppsakkyndige og 7 kom på møtet. Årets reviderte normliste foreligger ikke enda. Denne lista vil få tre nye arter; en meget giftig og to spiselige. Jan Thomas sender ut lista så snart den foreligger. Da sender han også ut rapporteringsskjema for soppkontrollene. Alle som gjennomfører soppkontroll må fylle ut dette skjemaet. Når du er ferdig å fylle ut, kan du ta bilde å sende det til Jan Thomas som summerer opp og rapporterer til det sentrale forbundet. Når sesongen er over vil vi invitere til møte for å oppsummere sesongen, samt til sosialt samvær.

Et tema vi diskuterte var avkoking av sopp. Stadig flere plukker risker og ønsker informasjon om avkoking. Vi anbefaler alle å informere folk om følgende: Soppen skjæres i biter og kokes i 5-10 minutter. Hell av vannet og skyld godt. Dette er oppskriften til Teppo.

Alle soppsakkyndige må resertifiseres hvert femte år. De fleste har frist i løpet av 2019. Forbundet sentralt jobber med et opplegg for resertifisering, men de har ikke noe ferdig ennå. I utgangspunktet vil man kreve tre timer teori og tre timer praksis. Deltagelse på Høstsopptreffet teller som praksis. Omfanget kan økes med noen timer. Tromsø soppforening vil arrangere resertifiseringskurs neste høst og vil komme tilbake til saken.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑