Sesongens første publikums-sopptur er gjennomført

Sesongens første åpne sopptur ble gjennomført i område Charlottenlund. 8 deltakere pluss 2 ledere, Ann-Kristin Haukland og Jan Thomas Schwenke. Stort sprang i kompetansen fra den som hadde sin første sopptur til en av soppforeningens mest ivrige gjorde at vi holdt oss samlet og pratet om sopp generelt og om hva vi fant. Eller som en av deltakerne sa: » Dette ble jo et soppkurs». Stort engasjement i gruppen. Det var ikke mengder med sopp men litt av flere arter. Det ble funnet steinsopp, brunskrubb og rødskrubb av rørsoppene. Sleipsopp, sjampinjong, skarpe og milde kremler, diverse risker, musseronger, slørsopper, lakssopp, pluggsopp, traktsopp og røyksopp pluss div ubestemmelige småsopp.

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑