Oppsiktsvekkende soppfunn i Lavangsdalen – Troms

I begynnelsen av september 2013 ble bittersoppen Gymnopilus luteofolius (Peck) Singer funnet på en flishaug i Lavangsdalen, Balsfjord og Tromsø. Dette er faktisk det første funn av denne arten i Europa. Funnet ble gjort i forbindelse gjennomføringen av soppkurset “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige”, som Tromsø soppforening arrangerte i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Tromsø Soppforening skrev en artikkel om funnet høsten 2013. MÅ LENKES PÅ NYTT

I Polarflokken 38 utgitt i 2016, har Geir Mathiassen, Alfred Granmo og Kolbjørn Mohn Jenssen skrevet er artikkel om det sensasjonelle funnet. Artikkelen gjengis her i sin helhet: Oppsiktsvekkende soppfunn i Lavangsdalen Troms Polarflokken.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑