Soppens dag 2016

Soppens dag ble arrangert på Tromsø Museum søndag 4 september. Tromsø Soppforening stod for gjennomføringen. Ivrige sjeler i foreningen hadde plukket inn mange ulike sopparter, og det ble laget en utstilling av de artene vi hadde funnet. Utstillingen ble fin og omfattende, og besto både av spiselige sopper, sopper som ikke regnes som matsopp, samt noen giftige arter.

Det ble også arrangert en guidet sopptur i Folkeparken, der et 20 talls soppinteresserte personer stilte opp. Etterpå ble soppen kontrollert, og deltakerne fikk veiledning med tips og råd om sopp, sopplukking og sortering. Til sammen var det ca 120 personer innom arrangementet i løpet av de fire timene arrangementet varte.

Avisa iTromsø besøkte også Soppens dag, og laget et fint oppslag om utstillingen. Se her.

????????

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑