Strekkoding av sopp

Marie Føreid Merkel holdt foredrag om DNA-prosjektet Norwegian Barcode of Life (NorBOL) på Tromsø Museum, botanisk avdeling, onsdag 8. juni klokka 18.00. Målgruppen var medlemmer av Tromsø soppforening. NorBOL-prosjektet er den norske delen av det internasjonale Barcode of Life-prosjektet. Målet med prosjektet er å kartlegge mangfoldet av plante-, dyre- og sopparter i hele verden, og samle det hele i ett eneste stort digitalt arkiv. Møtet ble arrangert for å informere medlemmer av Tromsø soppforening om hvordan foreningen kan bidra til NorBOL-prosjektet. Helt kort ønsker Merkel seg eksemplarer av alle storsopparter som vokser i Nord-Norge, med bilde, omtrentlig funnsted, tid og navn på finner/bestemmer. Deretter tar NorBOL seg av prosessen med å legge funnet inn i BOL-systemet.

De praktiske detaljene rundt vårt bidrag er ikke helt på plass ennå, men dette kan bli en fin sjanse til å bruke soppkunnskapene til å bidra til et viktig vitenskapelig arbeid.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑