Emballasje til sopp

Mange er usikre på hva som er riktig bruk av emballasje til næringsmidler. Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat og til bruk ved alle temperaturer. Vi som plukker sopp prekeverer som oftest soppen selv. Hva er egnet emballasje til oppbevaring av sopp? Kan jeg gjenbruke kartonger og glass? Hva med bruk av plastemballasje og plastposer?

Matemballasje brukes for å beskytte maten. Det er strenge regler for materialene man bruker til å pakke inn og oppbevare mat i. Ett viktig krav er at produktene ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som kan være helsefarlige. Det er produsenten som har ansvaret for at materialene er trygge i bruk og at helseskadelige stoffer ikke overføres til maten. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket følges.

Det er viktig å bruke emballasje til det den er ment til og følge bruksanvisningen. Ikke alle produkter kan brukes til varm mat eller til alle typer mat. Merking skal opplyse brukeren om hvorvidt emballasjen er ment for kontakt med næringsmidler. Glass- og gaffelsymbolet er ett merkealternativ som stadig blir mer utbredt på bokser, esker av plast og innpakningspapir med mer. Symbolet illustrerer at emballasjen er egnet til kontakt med mat og drikke. Annen merking viser markering med formuleringen «for næringsmidler» eller med en varebetegnelse som karakteriserer bruksområdet, for eksempel «bakepapir» og «brødpose». Når det gjelder gjenbruk av emballasje er det en tommelfingerregel: Å bruke den til samme type mat som den opprinnelig var i. Dessuten er det viktig å utøve streng hygiene når man gjenbruker emballasje.

Folier
Aluminiumsfolier og plastfolier er mye brukt i privathusholdninger. Vær nøye med å lese bruksanvisningen for disse produktene da de kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Aluminiumsfolie er oftest ikke egnet til kontakt med sure og salte næringsmidler. Sure matvarer som for eksempel syltet sopp kan oppløse aluminium. Plastfolier kan ha begrensninger for kontakt med fete næringsmidler eller være uegnet til oppvarming i mikrobølgeovn.

Glass
Glass kan i prinsippet brukes til alt. Til sopp egner glass seg til tørket sopp (se artikkel om tørking av sopp), saltet og syltet sopp. Bruk alltid rene glass og lokk og pass på at det ikke er hakk eller sprekker i dem. Til sylting og salting bør glassene steriliseres i kokende vann eller i stekeovnen (minimum 10 minutter ved 100 ̊C). Glassene skal fylles umiddelbart og settes på hodet til de er helt avkjølt. Sjekk om glasset er lufttett. Bruker du Norgesglass eller tilsvarende kan du prøve å vippe opp glasslokket med en kniv. Hvis det sitter fast kan du skru på metallringen og være sikker på at innholdet klarer seg. Bruker du glass med skrulokk kan du trykke lett på toppen etter at innholdet er avkjølt. Hører du ingen klikkelyd er innholdet lagret trygt. Hvis du hører klikkelyder har det kommet luft inn i glasset og holdbarheten blir betydelig redusert.

Melke- og juicekartonger
Melk- og juicekartonger er engangsemballasje. Mange bruker disse kartongene til å fryse syltetøy, sopp med mer. Er det OK? Tine anbefaler ikke å anvende drikkekartong til oppbevaring av andre næringsmidler, men at de kildesorteres etter bruk. Produsenten har ikke ansvar for etterbruk av kartongen for næringsmidler og kan derfor ikke garantere emballasjens egenskaper i forhold til produkter den ikke er beregnet for.

Kartongprodusenten Elopak har gjort en rekke analyser på oppbevaring av melk og juice som blir lagret over lengre tid. Resultatene fra disse analysene kan imidlertid ikke brukes for andre næringsmidler. Generelt går kjemiske reaksjoner langsommere ved lavere temperaturer slik at frysing av sopp i kartonger neppe er noe problem, men det finner ikke analyser på dette. Hvis man gjenbruker kartonger må de rengjøres meget godt før bruk.

Plastbokser og -esker
Tomme isbokser, rømmebeger eller bærkurver er i utgangspunktet ment for engangsbruk. Produktene bør ikke gjenbrukes til kontakt med andre næringsmidler enn det som de opprinnelig var fylt med. Kjøp heller plastbokser for næringsmidler i dagligvareforretningen. Bruk av plastmaterialer i mikrobølgeovn krever at plasten tåler varme. Næringsmidler må ikke varmes i emballasjen dersom det ikke er spesifikt angitt.

Tørkeruller
Ikke alle tørkeruller er egnet til mat. Tørkeruller som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som for eksempel tungmetaller og trykkfargerester, og er derfor kun egnet til å tørke hender og kjøkkenbenker. Tørkeruller som benyttes til å tørke av maten bør være produsert for den aktuelle bruken. Det vil si at papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet eller med en tekst som sier at det er egnet for direkte kontakt med sopp eller andre næringsmidler.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑