Aktiviteter 2016

Årsmøte. Torsdag 18. februar (klokken 17.00 – 19.00). Mattilsynets lokaler i Skippergata 16.

Styremøte. Torsdag 31. mars. Det nye styret fastsetter endelig aktivitetsplan for 2016 (bl.a. info til Tromsø museum, aviser, Soppkurs for fremmedspråklige, annonser, Barnas Matfestival, medlemstur, høsttakkefest).

Medlemsmøte med foredrag. Torsdag 14. april, klokken 17.00. Teppo og Heini Rämä

Soppkontroller søndager klokken 16 – 18 på Tromsø museum

21. august. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen

28. august. Ansvarlig: Lasse Aleksandersen (+ Trine og Ludvik).

4. september (Soppens dag). Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen

11. september. Ansvarlig: Geir Mathiassen

18. september. Ansvarlig: Teppo Rämâ

Soppturer onsdager klokken 18 – 20

24. august – Charlottenlund (Tromsøya). Ansvarlig: Rolf Engstad

31. august – Håkøybotn v. kirkegården. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen?

4. september – Folkeparken (søndag-Soppens dag). Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen

Flest mulig av de nye soppsakkyndige bør også delta på soppens dag, soppkontroller og soppturer.

Soppens dag 4. september på Tromsø museum

Vi markerer Soppens dag fra klokken 14 til 18. Det blir soppkontroll under hele arrangementet, utstilling av sopp, og en sopptur i nærområdet fra klokken14.30. Velkommen!

Sopptur for medlemmer 7. september. Informasjon om tid og sted kommer senere.

Årsfest/Høsttakkefest 2016. Fredag 21. oktober eller fredag 28. oktober, fra klokken 19.00.

Fest tilpasset foreningens økonomi, oppsummering av året (av lederen), og et lite foredrag.

Styremøte. Torsdag 17. november.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑