Barnas matfestival

Barnas matfestival inngår i Forskningsdagene, og er et arrangement i samarbeid med 4H, Bioforsk og UiT Norges arktiske universitet. Hovedtema i år var MAT.

Søndag 20. september deltok Tromsø Soppforening på Barnas matfestival på Holt. Vi hadde en stor utstilling med over 60 forskjellige sopparter, og det var svært mange som besøkte utstillingen. Over 400 personer hadde kjøpt billetter, men det var trolig langt flere som besøkte arrangementet. Vi fortalte barn og foreldre om alle de spiselige artene vi hadde utstilt. I tillegg snakket vi om giftsopper og sopp som ikke var matsopp. Lasse Aleksandersen og Trine Bottolfsen hjalp også til med å besvare spørsmål, og spesielt var det stor interesse for Lasses store snøballsjampinjong. Flere ville svært gjerne fotografere denne flotte delikatessen. Det ble også delt ut informasjon om Tromsø Soppforening og vervebrosjyrer.

I tillegg stekte vi sopp under hele arrangementet. Det var hovedsakelig Bjørn-Leif som sto for tilberedningen og stekingen, men Lasse hjalp også til. Det ble stekt fem store stekepanner med forskjellige sopparter (1 granmatriske, 2 rimsopp, 1 steinsopp med fløte (stuing), og 1 med blanding av rimsopp, steinsopp, sleipsopp, smørsopp og rødgul piggsopp med fløte (stuing)). Mange fikk smaksprøve av de forskjellige rettene, og omtrent alle bemerket at det smakte meget godt. Noen få barn ønsket ikke smaksprøve.

Dette var andre gang Barnas matfestival ble arrangert, og vi regner med at dette kommer til å bli en tradisjon. Arrangementet var veldig vellykket og morsomt å være med på. En stor takk må rettes til alle som hadde samlet inn så mange arter til utstillingen og til matlagingen.

De ansvarlige for soppaktivitetene denne dagen var Geir Mathiassen (Tromsø museum), Truls Tunby Kristiansen (Tromsø soppforening), og Bjørn-Leif Paulsen (Mattilsynet i Tromsø), mens Lasse Aleksandersen og Trine Bottolfsen (Tromsø Soppforening) var assistenter.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑