Endelig kom soppen!

Årets soppsesong kom sent i gang, og tross mange turer har det blitt lite fangst. Helt til 22. september…

En tre timers sopptur ble belønnet med to fulle kurver. 40–50 lekre eksemplarer av blå ridderhatt, mye fin melsopp, noe steinsopp og endelig; masse flotte kantareller. Piggsopp og granmatrisker måtte vi bare gå forbi. Det blir tidlig mørkt nå om dagen. Men det ser lyst ut for soppen! Hvor? På Kvaløya. Men hvor på Kvaløya? Nei, sorry, det har tatt oss år å kartlegge gode soppsteder, og noen få av disse vil vi verne om. Tips: Etter en tørr høst ser det ut til at kantarellen trives i dyp mose. God tur!

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑