Flere funn av hvit fluesopp på Kvaløya

3. september arrangerte Tromsø Soppforening en av høstens organiserte soppturer. Turleder var Geir Mathiassen og assistent var Bjørn-Leif Paulsen. Til tross for øsende regnvær i timene før turen, var det derfor overraskende at hele 15 personer møtte opp i Finnvika på Kvaløya. Heldigvis opphørte regnet omtrent helt i løpet av turen. Det er første gang hvit fluesopp er funnet i dette faste soppturområdet. På soppturen ble arten funnet på to forskjellige steder, og etter turen fant vi soppen på en tredje lokalitet. Her var det to grupper med hvit fluesopp som vokste ca. 20 meter fra hverandre. Alt av sopp i kurven med hvit fluesopp til en av deltakerne ble kassert. Denne kurven besto ellers av mye rød- og brunskrubb, rimsopp, kremler og risker. Kollektene av hvit fluesopp ble tatt med til Tromsø Museum.

I fjor skrev vi følgende artikkel om hvit fluesopp: Hvit fluesopp – en art i spredning i Troms?

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑