Nye funn av hvit fluesopp i Tromsø

27. august arrangerte Tromsø Soppforening høstens første organiserte sopptur. Turleder var Lasse Aleksandersen. Mange soppgodbiter ble funnet, men det som fikk mest oppmerksomhet var flere funn med til sammen rundt 20 eksemplarer med hvit fluesopp. Dette er veldig mange fruktkropper til å være i Nord-Norge. Sist det ble funnet hvit fluesopp i Skulsfjord, var da Soppforeningen arrangerte sopptur dit 4. september i 2013.

Tromsø Soppforening skrev følgende artikkel om hvit fluesopp i 2013: Hvit fluesopp – en art i spredning i Troms?

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑