Takk for året som gikk!

Tromsø Soppforening vil gjerne takke for året 2013. Foreningen har hatt et aktivt år med kurs for soppsakkyndige. 12 deltok og vi håper at alle avlegger eksamen neste år. Vi har gjennomført soppekskursjoner, kontroller og Soppens dag. Gjennom disse aktivitetene har medlemmer og deltakere gjort flere sensasjonelle soppfunn, blant annet oppdagelsen av en ny sopp i Europa (Gymnopilus luteofolius (Peck) Singer) og på en av de organiserte soppturene fant en av deltakerne hvit fluesopp. Begge disse funnene er beskrevet i egne artikler på websiden. Og ikke minst har foreningen fått ny webside. Vi tar gjerne i mot artikler, bilder og annet stoff. Tromsø Soppforening fylte 10 år i år. På grunn av tidspress er jubileumsfesten utsatt til 2014. Soppsesongen var særdeles god i 2013. Sesongen startet tidlig men varte ikke så lenge, mange sopper var særdeles store, og med et artsrikt mangfold. Vi håper på et like godt soppår neste år.

Soppen på bildet er gilled lepiota og er giftig. Bildet er fra Virginia, på Østkysten av USA.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑