Heksespytt!

Heksespytt (Mucilago crustacea) er som navnet antyder ingen spiselig sopp. Dessuten er den nokså unnselig der den sitter som et hvitfarget klister på toppen av mosen i furuskogen eller henger som en klyse oppetter et grasstrå – og det besynderlige er at den lett og elegant klatrer opp på sitt foretrukne underlag. Liten og ikke spesielt tillokkende gjør at de fleste vandrer forbi, men i år er den særdeles vanlig i skogbunnen og bør ses på som en liten merkverdighet i soppskogen.

Heksespytt tilhører slimsoppene som igjen hører til gruppen amøber, og amøber er bevegelige organismer som sklir av gårde på jakt etter næring. I litteraturen er denne artens størrelse angitt til å være noen få cm i omkrets, men det snakkes om andre slimsopper som danner nokså tykke matter – opptil èn meter i diameter – og som uhyggelig nok kryper bortover skogbunnen i noen cm i timen.

Våre observasjoner av heksespytt er gjort ved Andsvannet i Sørreisa kommune i Troms i juli i år, men den er ikke årviss. Kunnskap om artens utbredelse i Norge er svært begrenset, og er i følge litteraturen bare registrert for Nord Norge i Ullsfjord i Troms. Men den er trolig nokså vanlig selv om du ikke vil finne noen detaljer om arten i www.artsdatabanken.no

Soppen opptrer i ulike stadier: Første som en gul klyse som etter noen dager skifter til hvitt. Etter ytterligere noen dager, avhengig av temperaturen, skifter den til mørk grå (bilde 2), og blir forholdsvis fast. I siste stadiet oppløses soppen fullstendig og omdannes til et mørk brunt sporepulver (bilde 3).

Nå vil kanskje noen si at dette ikke er en art som en skal belemre seg med, men faktum er at det pågår nokså omfattende forskning på slimsopper – også innenfor ingeniørvitenskapen!

Du kan starte med den lenken om du søker mer informasjon om slimsopp.

Funnet av heksespytt på Andsvannet er foreløpig ikke verifisert.

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑