Kremlene er her!

Kremler i alle farger finner du nå i skogen og på fjellet. Mange kremler er gode matsopper. Hva er kjennetegnene til kremlene? Kremler er sopper i slekten Russula. De kjennetegnes på sin traktlignende form og finnes i flere farger, ofte røde, fiolette, grønne eller gule hattefarger og oftest hvite eller gule skiver. I likhet med riskene har de en sprø osteaktig konsistens, men i motsetning til riskene mangler de melkesaft. Foten er blek eller iblant rødlig, og kan ikke trevles opp som hos andre skivesopper. Den faste, kjøttfulle konsistensen beholder kremla under tilberedning.

Kremlene er en artsrik slekt av skivesoppene. I Norden er det beskrevet 152 arter. De enkelte artene er vanskelige å kjenne, spesielt fordi hattefargen ofte varierer sterkt hos en enkelt art etter alder og værlag. Hattehuden kan løsnes fra kanten. Noen ganger kan hattehuden dras av helt inn til midten, men vanligvis  kan den løsnes på ca. en tredjedel av radiusen. Fargestoffet på hattehuden er vannløselig. Etter mye regn kan derfor kremlene være flekkede og blasse. NB! Hattehuden kan løsnes hos mange andre sopper også, for eksempel fluesoppene.

De gode matkremlene, kan lett kjennes fra de giftige kremler, da disse har en skarp smak, mens de spiselige er milde. Alle gule og grønne kremler er milde. De som er i rødnyanser må du  smake på  når du plukker den, men da må du være 100 % sikker på at det er en kremle. Tygg en liten bit og spytt ut. Er den skarp i smaken, lar du den bli. Er smaken mild, tar du den med hjem. Dette er en regel som bare gjelder for kremler og ikke for andre sopper. Når du først har lært deg kremle så bør det ikke være fare for forveksling. Men husk at for eksempel rød fluesopp i kraftig regnvær ofte mister prikkene sine og kan da forveksles med rød kremle. Kremlene deles i to hovedgrupper: De harde og kompakte som ikke er matsopper, og alle de andre som er beskrevet ovenfor.

Per Marstad utga heftet «Kremler i Norden» i 2004. Det beskriver 142 arter. Heftet kan leveres til selvkost, kr. 350, inkludert porto. Send e-post til pmarstad@broadpark.no.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑