Sopptur & kontroll

Aktiviteter sesongen 2017

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum

Soppkontroll    13. august. Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen og Ann Kristin Haukland.

Soppkontroll    20. august. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke og Rolf Engstad. 

Soppkontroll/Soppens dag   3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.

Soppkontroll    10. september. Ansvarlig: Trine Bottolfsen, Lasse Aleksandersen. 

Soppturer: 

Sopptur (åpen) med kontroll    Charlottenlund. 23. august Ansvarlig: Ann Kristin Haukland.

Sopptur (åpen) med kontroll    Tønsvika. 30. august. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Klokken 17.00 - 19.00. 

Sopptur/Soppens dag (åpen)     3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.

Sopputstilling/Soppens dag  (åpen) 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.