Toolbar
Tromsø Soppforening

2018

Have 1 item


Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tromsoso/public_html/main/templates/ja_lens/html/com_k2/generic.php on line 61
mandag, 19 november 2018 03:00

Kjuker; medlemsmøte og –tur

Soppkyndig Gaute Mohn Jensen holdt foredrag om kjuker på medlemsmøte i Tromsø soppforening torsdag 15. november. 13 medlemmer deltok på møtet. Møtet ble fulgt opp med en eksklusiv kjuke-ekskursjon fredag formiddag, der turen gikk til ore- og bjørkeskogen i nedre del av Tønsvikvassdraget, noen kilometer utenfor Tromsø. Gaute er i dag bosatt på Østlandet, men er godt kjent i Troms etter et femårs langt opphold i Tromsø.

Kjukene – eller poresoppene – karakteriseres ved å ha poreformet hymenium som er det sporeproduserende vevssjiktet eller hinnen som er typisk for mange soppgrupper. De aller fleste kjukene er vedboende. To eksempler på kjuker som vokser på bakken er franskbrødsopp og fåresopp, der sistnevnte er en god matsopp. Ingen av disse er så langt funnet i Troms. På landsbasis er det per i dag registrert omtrent 232 kjukearter gruppert som Lamellkjuker, Skorpekjuker, Fargekjuker, Dynekjuker, Stilkkjuker, Korkkjuker, Fiolkjuker, og Ostekjuker.( https://www.artsdatabanken.no/ScientificName/Polyporaceae/57178).

Kjukene har en helt viktig funksjon i skogøkosystemet som parasitter på trær og nedbrytere av dødt trevirke. Soppen bearbeider veden slik at andre organismer kan overta og videreføre nedbrytningsarbeidet. Mange av kjukeartene er tilpasset et økosystem med store mengder og varierte kvaliteter av gamle trær og død ved, - noe som i dagens sterkt brukspåvirkete skoglandskap ofte er mangelvare. Mange kjukerarter er derfor sjeldne og rødlistet. Disse anvendes som signalarter på biologisk verdifull skognatur, såkalte indikatorarter.  

Porelaget er et meget karakteristisk trekk ved kjukene. Porelaget kan ha tenner, pigger, lameller eller porer. De fleste kjuker er flerårige, noen ettårige. De flerårige kjukene har tydelige årssoner som gjør det mulig å fastsette kjukens alder.  

Gaute gikk i sitt foredrag igjennom karaktertrekk med en rekke grupper av kjuker og kjukearter, og kommenterte funn av disse. Kjukearter i nord er i første rekke klassifisert innenfor gruppen Lamellkjuker. For de som ønsker mer informasjon om kjuker anbefaler vi boka Leif Ryvarden & I. Melo 2014. Poroid fungi of Europe, second edition. Synopsis Fungorum 37. 

Åtte kjuker er verdt å legge merke til:

  • Knuskkjuke (Fomes fomentarius) er vanlig og kan bli meget gammel. Man kan lage vesker, pengebøker og hatter av knuskkjuke (se bilde). Noen sverger også til knuskkjuke som myggmiddel. (Skav den opp, tørk og tenn på i en metallboks. Den vil ulme lenge og holde rommet eller uteplassen fri for mygg!)
  • Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) som ikke er så vanlig nordpå er lite kritisk med hensyn til vert. Denne kjuken forårsaker råte i treet så det knekker. Den lukter dårlig, - som sure sokker.-
  • Flatkjuke (Ganoderma applanatum) kalles også artisti fungi fordi den egner seg meget godt å tegne på. Man risser inn i den ferske soppen og rispene oksyderer og får en annen farge. Denne er funnet nord til Fauske.
  • Lakk-kjuke (Ganoderma lucidum) er en meget ettertraktet sopp i Kina og brukes mot diverse lidelser. I Kina dyrkes den og prisen er meget høy. Lakk-kjuken er funnet nord til Trøndelag.
  • Duftkjuken (Gloeophyllum odoratum) kan man lukte på lang avstand. Duften er som anis eller engelsk konfekt.
  • Fargekjuke eller kanelkjuke (Hapalopilus nidulans) vokser ofte på rogn eller bjørk. Den er ettårig og brukes til garnfarging. Det finnes et marked for denne soppen. Den er giftig. Gassen som avgis når man koker garnet bør derfor ikke innåndes. 
  • Chaga eller kreftkjuke (Inonotus obliquus) er en karrakteristisk art som danner svarte og brune uregelmessige utvekster på or eller bjørk. Porelaget kommer fram ett til to år etter at treet er dødt, og danner tynne lag av porer på siden av utveksten. (se artikkel om Chaga på Tromsø Soppforening).   
  • Knivkjuken (Piptoporus betulinus) er meget vanlig, den vokser bare på bjørk og er ettårig. Man kan sette kniver og verktøy i kjuken, og da ruster ikke verktøyet!

Kjukeekskursjon

Fem medlemmer deltok på kjuketuren til Tønsvika, som altså ble lagt til fuktig ore- og bjørkeskog i nedre del av Tønsvikvassdraget. Skogbunnnet er preget av høgstauder, i vesentlig grad bregnene strutsevinge (Matteuccia struthiopteris) og ormetelg (Dryopteris filix-mas). Det ble funnet ni kjukearter, hvorav alle er tidligere registret i Troms.  (tabell  1) I tillegg ble det funnet ti sopparter i god vekst tross årstiden (Tabell 2).

Tabell 1: 

Norske navn

Latinske navn

Grovporet vinterstilkkjuke

Polyporus brumalis

Seljeildkjuke

Phellinus igniarius

Trompetkjuke

Polyporus tubaeformis

Sølvglanssopp

Chondrostereum purpureum

Knivkjuke

Piptoporus betulinus

Beltekjuke

Trametes ochracea

Lønnekjuke

Oxyporus populinus

Labyrintkjuke

Cerrena unicolor

Valkildkjuke

Phellinus lundellii

Tabell 2:

Norske navn

Latinske navn

Gulgrønn lærhatt

Sarcomyxa serotina

Skorpelærsopp

Stereum rugosum

Bladgelésopp

Tremella foliacea

Vintersopp

Flammulina velutipes

Fugleredesopp

Nidularia deformis

Hvit rynkesopp

Plicatura nivea

Gult dvergbeger

Bisporella citrina

Pinnehatt

Tubaria furfuracea

Stiskjellsopp

Pholiota cf. spumosa

Flatklokkehatt

Gallerina marginate

Publisert i Møter og Kurs

Litt om Tromsø Soppforening

Sample Image Tromsø Soppforening ble stiftet 14. mai 2003, seks år etter at det ble avholdt eksamen for soppsakkyndige i Tromsø. Kjernen i foreningen består fortsatt av soppsakkyndige fra eksamensåret 1997. Les mer her...

Kontakt oss

Tromsø Soppforening
co/Mattilsynet
Skippergata 16
9008 Tromsø

Kontaktpersoner:
Bjørn-Leif Paulsen 414 16 799
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kari Riddervold 959 62 334
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tromsø Soppforening logo