Årsmøtet avholdt ...Foto: naTournor
16 mar 2018

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2018 TROMSØ SOPPFORENING

Sted : Mattilsynets lokaler i skippergata 16, Tromsø

Tid: Onsdag 14.mars, kl 18:30-20:00

Til stedet: 11 medlemmer deltok, inkludert styret. Fra styret: Jan Thomas Schwenke, Ann-Kristin Haukland, Bjørn-Leif Paulsen og Kari Riddervold, vara: Rolf Engstad.

Sak 0: Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. Jan Thomas ble valgt til møteleder, og Ann- Kristin til referent.

Sak 1:  Årsberetningen/evaluering av sesongen 2017 ble godkjent uten kommentarer

Sak 2: Regnskapet 2017 ble godkjent med følgende kommentarer:

-          Medlemskapet har holdt seg stabilt 2016-2017

-          Note 3: Økt antall soppkontroller i 2017 har gitt økt støtte fra NSNF. I 2017 er soppkontrollene i etterkant av soppturene regnet med som soppkontroll.

Årets resultat ble 20122 kroner. Pr 31/12-17 har soppforeningen 70 027 kroner på konto. Årsmøtet kommenterer at soppforeningens midler bør etterstrebes å omsettes i aktivitet og miljøskaping  i tråd med soppforeningens vedtekter.

Sak 3: Årsplan for 2018 ble godkjent med følgende kommentarer:

-          Tang og Tarekurs er ikke nevnt i årsplan, siden aktiviteten er planlagt til våren 2019

-          Årsmøte etterspør flere aktiviteter i 2018 for medlemmene som kan virke samlende og bidra til miljøskaping og motivasjon. Blant annet ønskes det etterutdanningshelg/fagsamling for soppsakkyndige, og at dette bør inngå som en årlig aktivt. Det nye styret får i oppgave å sette av en helg høsten 2018 til dette, og tilpasse den øvrige aktivitetsplanen.

-          Det er flere medlemmer som ønsker å gå opp som soppsakkyndig, og årsmøtet etterspør nytt soppsakkyndig kurs i 2018. Styreleder informerer om nytt krav om resertifisering av soppsakkyndige hvert 5. år. Resertifisering av soppforeningens soppsakkyndige er planlagt til høsten 2019 noe som kan kombineres med nytt soppsakkyndigkurs.

-          Soppforeningen har i 2017 mottatt flere henvendelser fra andre kommuner/fylker. Styreleder spiller videre til det nye styret å vurdere hvor vidt soppforeningen skal engasjerer seg utenom lokalt.

Sak 4:  Det er ingen innkomne forslag til årsmøtet.  Under eventuelt informerer Geir om at det planlegges to nye Sopp-Ottarhefter i 2020, et om matsopp og et om risker. Han ønsker inn bildet etc fra medlemmene. Forslag: Geir informerer om dette på foreningens hjemmeside/medlemsside.

Sak 5: Vedtak: Styret får fullmakt til å velge delegater til forbundets årsmøte 15/4-18.

Sak 6: Jan Thomas ønsker å fratre som styreleder og delta videre i styret som styremedlem. Ann-Kristin er på valg og ønsker å fratre. Kari har samtykket til å tiltre som ny styreleder. Nytt styre blir valgt enstemmig. Det nye styret består av:

Styreleder: Kari Riddervold

Styremedlem:  Jan Thomas Schwenkw, Bjørn LeifPaulsen, Teppo Rama og Kelly Then.

Vara: Karin Abeler og Rolf Engstad forsetter som vara.

Valgkomite: Lasse Aleksandersen og John Richard Hansen fortsetter  i valgkomiteen.

 

 

 

 

 

 

 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert søndag, 18 mars 2018 19:53

Skriv en kommentar

Husk å fylle ut alle felter merket med (*). HTML-kode kan ikke benyttes.

Litt om Tromsø Soppforening

Sample Image Tromsø Soppforening ble stiftet 14. mai 2003, seks år etter at det ble avholdt eksamen for soppsakkyndige i Tromsø. Kjernen i foreningen består fortsatt av soppsakkyndige fra eksamensåret 1997. Les mer her...

Kontakt oss

Tromsø Soppforening
co/Mattilsynet
Skippergata 16
9008 Tromsø

Kontaktpersoner:
Bjørn-Leif Paulsen 414 16 799
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kari Riddervold 959 62 334
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tromsø Soppforening logo