Innkalling til årsmøte 2018 ...Foto: Rolf Engstad
27 feb 2018

Tromsø Soppforening avholder årsmøte 14. mars klokka 18:30 i Mattilsynets lokaler Skippergt 16, Tromsø. Nedenfor er saksliste, årsmelding, regnskap, evaluering og årsplan for sesongen 2018. Årsplanen må sees på som et forslag til det nye styret og er derfor ikke endelig fastsatt. Velkommen til årsmøte!

Styret i Tromsø Soppforening 

 

Saksliste  årsmøte 2018

Sak  0  Godkjenning av innkalling og dagsorden

                        Valg av møteleder

                        Valg av referent

Sak 1   Årsberetning, herunder evaluering av sesongen 2017

Sak 2   Regnskap per 31.12.2017

Sak 3   Foreningens årsplan for 2018

Sak 4   Innkomne forslag

Sak 5   Valg av delegat(er) til forbundets årsmøte (15.4.)

Sak 6   Valg av styre

           Valg av valgkomite

Sak 1 - Årsmelding 2017

Antall medlemmer

Vi var per 31.12.2017  92 medlemmer fordelt på 25 menn og 67 kvinner. 19 stykker har gått ut og 18 inn, det vil si en reduksjon på 1 siden 31.12.16. 25 av våre medlemmer bor i andre kommuner. 17 av våre medlemmer er godkjente soppsakkyndige.

Styret

Styreleder     Jan Thomas Schwenke
Styremedlem    Bjørn-Leif Paulsen
Styremedlem    Teppo Rämä
Styremedlem    Kari Riddervold
Styremedlem    Ann Kristin Haugland
Varamedlem     Karin Abeler
Varamedlem     Rolf Engstad

Aktivitet

Aktivitetsplanen for 2017 er gjennomført med unntak av: Møte i juni med soppkontollørene, medlemstur til Dyrøy i forbindelse med kurset der og soppkurs i Tromsø og sopptur 3. september. Møtet i juni ble ikke avholdt fordi vi ikke hadde nødvendig opplysninger. Medlemstur til Dyrøy og soppturen 6. september hadde vi ikke folk til å ta/organisere. Det samme gjaldt soppturen 3. september. Soppkurset i Tromsø ble det jobbet en god del med men det ble for få påmeldte til å gjennomføre kurset. I tillegg til det som sto oppført på aktivitetsplanen ble det gjennomført et soppfargeseminar (med fire samlinger) for våre medlemmer i samarbeid med Tromsø Museum ved Brynhild Mørkved og Heini Emilia Rämä.

Styremøter

Det ble avholdt fire styremøter.

Medlemsmøter

De ble arrangert to medlemsmøter. Ett på våren ”Mine sopphistorier” med Lasse Aleksandersen.  Senhøstes hadde vi et møte med om ”Soppfargeseminaret”  av Heini Emilia Rämä.

Soppkontroller/soppturer:

Selve ryggraden i aktiviteten til Tromsø Soppforing er soppkontrollene og soppturene. Vi gjennomførte soppkontroller 13., 20., 23. og 30. august, 3. og 10. september. På disse ble det kontrollert 69 kurver. Til sammen var over 156 personer innom. disse kontrollene. Fire av kontrollene ble gjennomført på og i samarbeid med Tromsø Museum og to i etterkant av soppturene.

I Harstad ble det i samarbeid med Barnas Turlag gjennomført tur 17.9. Turen var åpen og en god del folk deltok.

På arrangementet ”Soppens dag” ble det gjennomført tur, kontroll og utstilling.(67 arter)

Soppkurs

Til tross for annonser i avis og sosiale medier og informasjon på soppturer ble det dessverre ikke deltakere nok til gjennomføring av planlagt kurs i Tromsø.

Kurset i Dyrøy ble gjennomført i samarbeid med Dyrøy Hagelag med 10 deltakere.

Annet:

Ett oppslag i media om sopplukking i starten av sesongen.

Kari Riddervold representerte oss på Nyttevekstforeningens årsmøte 23.4.

Jan Thomas Schwenke representerte oss på Soppsakkyndigesamling 23.oktober

Kari Riddervold er valgt inn i Nyttevekstforeningens valgkomite.

Sak 2 - Regnskap - 2017

Regnskap for 2017

RESULTAT

Noter

2017

   

Driftsinntekter

       

Medlemskontigent

2

11 601

   

Momskompensasjon

 

591

   

Gaver/støtte - NSNF og Norsk Tipping

3

13 907

   

Andre offentlige tilskudd

 

0

   

Diverse inntekter –Kurs Dyrøy

 

6 000

   

Salg av artikler

 

750

   

Renteinntekter

 

54

   

Sum driftsinntekter

 

32 903

 

 

Driftskostnader

       

Varekostnad - Soppkort og soppkontrollkasse

0

   

Soppkontroll - Annonse

 

3 187

   

Medlemsmøter og Årsmøte NSNF

5

2 952

   

Nettside og Styremøter

4

4 642

   

Porto

 

0

   

Foredragsholdere Kurs Dyrøy Hagelag

2 000

   
         

Bankgebyr

 

0

 

 

Sum driftskostnader

 

12 781

 

 

ÅRETS RESULTAT

 

20 122

 

 

         
         

BALANSE

 

31.12.2017

 

 

Eiendeler

       

Bank

 

70 027

   

Kasse

       

Frimerker

       

Bøker/soppkurv

       

Fordringer

       

SUM EIENDELER

 

70 027

 

 

         

Gjeld

       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

70 027

 

 

Sak 3 - Årsplan - 2018

Aktiviteten i foreninga har også i 2017 hovedsak vært utadrettet. Om det skal være attraktivt å være medlem tror vi at vi må øke aktiviteten innad i foreninga for å skape et godt miljø for soppinteresserte. En del tradisjonelle aktiviteter som foredrag og årsfest har vist seg å ikke være særlig populære. Det ser ut til å være en trend i tiden og gjelder ikke bare for soppforeningen.

Soppkontroller/turer

Det viste seg å være en relativt vellykket strategi med tidlig start for soppkontrollene, men om vi skal få med oss en sein ettersesong som den i 2016 må vi også planlegge en eller to senere kontroller. Om vi gjør det ”på sparket” vil vi ikke få støtte. Kontrollene må være innmeldt før høsten. Det vil derfor være bedre å planlegge soppkontroller i ytterkantene av sesongen og så heller avlyse om soppen uteblir. Det bør også være et mål å holde flest mulig av våre kontrollører aktive.

Soppkurs:

Erfaringen fra siste år at det er lettere å få folk på soppkurs om det tilbys medlemmene i en organisasjon/forening. Vi har allerede forespørsel fra Tekna og en forespørsel fra Sørøya sent i høst kan bli aktualisert. I Tromsø har vi vært i kontakt med Troms Turlag som var svært interessert i både kurs og tur. I 2017 gjennomførte Lasse Aleksandersen (står oppført som kontaktperson) et kurs for fremmedspråklige.

I tillegg kommer det med stor sannsynlighet forespørsel om kurs.

Årsfest/sopptreff

Årsfest har ikke vært helt på ”moten” de tre siste årene. Vi foreslår derfor at vi i forsøker å få til et sopptreff/helgetur i 2018. Enten som eget arrangement eller i sammenheng med kurs.

Møter:

Vi bør ha minimum to medlemsmøter, ett på våren og ett på høsten. I tillegg kommer møte med de som skal gjennomføre turer og kontroller.

Aktivitetsliste

Medlemsmøte   xx. 4. forslag tema?
Møte om sesongens soppkontroller:  13.6.
Soppkontroll     12. 8
Soppkontroll     19.8.
Soppkontroll     3. 9. (soppens dag)
Soppkontroll     26.9.
Sopptur (åpen) m kontroll 22.8.
Sopphelg/kontroll   xx. - xx. 8. (forslag til hvor?)
Sopptur (åpen) m kontroll 29.8.
Sopptur (åpen)        2. 9. (soppens dag)
Sopputstilling         2. 9. (soppens dag)
Sopptur (medlemstur) 5.9
Soppkontroll 9.9
Soppkontroll 16.9.
Soppkurs Tekna) når?
Soppkurs DNT(Tromsø). Uke 35
Soppkurs (fremmedspråklig uke 33
Barnas Matfestival 24. 9.
Medlemsmøte x.10.  (emne?)
Nærmere om datoer, ansvarlige, tid, sted osv vil bli fastsatt av det nye styret så tidlig som mulig etter årsmøte

Sak 4

Ingen innkomne forslag. 

Sak 5 og 6: Valg

Styret

Jan Thomas Schwenke på valg
Bjørn Leif Paulsen 
Kari Riddervold
Teppo Rämä
Ann-Kristin Haugland på valg
Varamedlemmer
Rolf Engstad på valg
Karin Abler på valg

Valgkomite

John Rikard Hansen (leder)
Lasse Aleksandersen

Årsmøtedeltaker 14./15.4.

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert søndag, 04 mars 2018 20:48

Skriv en kommentar

Husk å fylle ut alle felter merket med (*). HTML-kode kan ikke benyttes.

Litt om Tromsø Soppforening

Sample Image Tromsø Soppforening ble stiftet 14. mai 2003, seks år etter at det ble avholdt eksamen for soppsakkyndige i Tromsø. Kjernen i foreningen består fortsatt av soppsakkyndige fra eksamensåret 1997. Les mer her...

Kontakt oss

Tromsø Soppforening
co/Mattilsynet
Skippergata 16
9008 Tromsø

Kontaktpersoner:
Bjørn-Leif Paulsen 414 16 799
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kari Riddervold 959 62 334
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tromsø Soppforening logo