Skriv ut denne siden
...Flishaug med sopp (og soppkorg) øst for E8. ...Flishaug med sopp (og soppkorg) øst for E8. Foto: Geir Mathiassen.
22 mar 2017

I begynnelsen av september 2013 ble bittersoppen Gymnopilus luteofolius (Peck) Singer funnet på en flishaug i Lavangsdalen, Balsfjord og Tromsø. Dette er faktisk det første funn av denne arten i Europa. Funnet ble gjort i forbindelse gjennomføringen av soppkurset “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige”, som Tromsø soppforening arrangerte i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Tromsø Soppforening skrev en artikkel om funnet høsten 2013

I Polarflokken 38 utgitt i 2016, har Geir Mathiassen, Alfred Granmo og Kolbjørn Mohn Jenssen skrevet er artikkel om det sensasjonelle funnet. Artikkelen gjengis her i sin helhet her.