Skriv ut denne siden
...Rødkremle. ...Rødkremle. Foto: naTournor
27 jan 2017

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2017

Sted: Mattilsynets lokaler i Skippergt 16, Tromsø
Tid:   Onsdag 22. februar. Kl 17:00-19:00

Saker:
Sak 0 Godkjenning av innkalling og dagsorden

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent

Sak 1 Årsberetning, herunder evaluering av sesongen 2016
Sak 2 Regnskap per 31.12.2016
Sak 3 Foreningens årsplan og budsjett for 2017-01-08
Sak 4 Innkomne forslag
Sak 5 Valg av delegat(er) til forbundets årsmøte (23.4.)
Sak 6 Valg av styre

  • Valg av valgkomite

Last ned sakspapirer her...


                                          Tromsø, 26. januar 2017 


Jan Thomas Schwenke                                                           Bjørn-Leif Paulsen
Leder                                                                                  Nestleder/kasserer

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert mandag, 30 januar 2017 19:58