Skriv ut denne siden
...Gul fluesopp. ...Gul fluesopp. Foto: Rolf Engstad
07 sep 2016

En av de soppsakkyndige, Rolf Engstad, var i Straumsbukta og plukket sopp dagen før Soppens Dag for å samle sopp til utstillingen. Han fant et stort utvalg av mange forskjellige vanlige arter, men i tillegg gjorde han et meget interessant funn av en hvitaktig fluesopp i utkanten av et plantefelt. Han fant den like på oversiden av en sti som gikk langs med en ås, og der vokste det både småbjørk, gran, einer og furu (Google Maps: 69°34'26.3"N 18°40'07.5"E).

I utgangspunktet ble den antatt å være hvit fluesopp, som jo er funnet i området tidligere, men samtidig hadde noen av eksemplarene hyllerester på hatten, samt manglet den karakteristiske flikete sliren, og lignet derfor mye mer på gul fluesopp. Dette virket imidlertid usannsynlig, for i de soppbøkene vi da hadde for hånden (Sopp i Norden og Europa) var gul fluesopp bare angitt funnet nord til Hordaland. Derfor undersøkte vi soppen litt nøyere etter at Soppens dag var over, og tok så kontakt med en av landets fremste soppeksperter, Per Marstad. Han var enig med oss i at dette virkelig var gul fluesopp.

Det viser seg nå, ifølge Artsobservasjoner, at gul fluesopp er funnet nord til Sør-Trøndelag. På grunn av Soppens dag har vi altså klart å flytte nordgrensen for denne arten i Norge helt fra Sør-Trøndelag og nord til Troms. Vi har dermed fått en ny art for Nord Norge. Vi kan vel kanskje ikke kalle dette funnet fra Straumsbukta for et sensasjonelt soppfunn, men det er etter vår mening et meget godt og interessant funn.

Som kartet viser (se kart) er gul fluesopp ganske vanlig i områdene omkring Oslofjorden, nedover langs hele kysten, og nord til Hordaland. Lenger nordover på Vestlandet er det kun gjort spredte funn av den opp til det nordligste funnet i Sør-Trøndelag.

I følge Store norske leksikon er det i nyere tid påvist at gul fluesopp ikke er giftig, men den skal ikke brukes til mat. En viktig grunn er forvekslingsfaren med hvit fluesopp. I normlisten til Norges sopp- og nyttevekstforbund angis den som «Ikke matsopp».

NorBOL har i år opprettet et samarbeid med Tromsø soppforening for strekkoding av sopp, og de har vært med på alle soppkontrollene som har blitt holdt så langt i år. NorBOL var også til stede på Soppens dag og fikk inn ca. 20 nye arter til DNA strekkoding, bl.a. innsamlingen av den nye soppen for Nord-Norge, gul fluesopp. Så langt i sesongen har NorBOL fått inn ca. 120 sopparter, og alle prøvetatte individer blir oppbevart i Tromsø museums samlinger.

Kort beskrivelse av funnet fra Straumsbukta:
Hatten er halvkuleformet til hvelvet og opptil 6 cm bred, hvitaktig, stedvis noe hvitgul, og med lysebrune kantete hyllerester. Skivene er hvite og tette. Stilken er hvit, og har en hengende og nokså kraftig hvit ring. Stilkbasis er kraftig oppsvulmet, og omgitt av en slire som har en øvre valkaktig, bred kant. Sporene er 7.5–10 μm, litt variable i form, men oftest tilnærmet kulerunde.

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Sist redigert torsdag, 08 september 2016 18:00